Utslippskutt i luftfart?

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert mulige virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten i Norge utover de tiltakene som er vurdert i Klimakur 2020.

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert mulige  virkemidler og tiltak for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten i Norge utover de tiltakene som er vurdert i Klimakur 2020.

Les rapporten Utslippskutt i luftfart? (pdf)