Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vass- og avløpsanlegglova

LOV 2012-03-16 nr 12 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. Vesentleg utviding eller samanslåing av eksisterande private anlegg kan berre skje med løyve frå kommunen etter § 2.

Sjå lova på lovdata.no
Til toppen