Vassdragsreguleringsloven

Lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser