Invitasjonsbrev til nominering av Årets barne- og ungdomskommune 2007

Årets barne- og ungdomskommune 2007 - invitasjon til nominering - FRIST 15. JUNI til kommunene

 

Årets barne- og ungdomskommune 2007 - invitasjon til nominering
- FRIST 15. JUNI til kommunene (PDF 45KB)

Vedlegg - Nærmere om kriterier for utvelgelse - og praktiske opplysninger om søknaden

(WORD 35KB)