Vedlegg 4 26.03.1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Hvilke gjeldende forskrifter som skal innarbeides i Skattedirektoratets samleforskrift

 1. Jf delegasjon i departementets forskrift § 6-13:
  - forskrift av 9.12.1992 om krav til legitimasjon vedrørende fradrag for merutgifter til kost og losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
 2. Jf delegasjon i departementets forskrift § 6-21:
  - Riksskattestyrets rundskriv av 1.4.1974 om avgrensning av representasjonsutgifter mot sosiale utgifter og reklameutgifter mv
 3. Jf delegasjon i departementets forskrift § 6-81:
  - Skattedirektørens retningslinjer av 22.12.1975 om fordeling av særfradrag mellom ektefeller som lignes felles med fordeling av skatten
 4. Jf delegasjon i departementets forskrift § 7-12:
  - Forskrift av 30.10.1992 om adgang til prosentligning i boligselskaper
 5. Jf delegasjon i departementets forskrift § 7-21:
  - Forskrift av 24.6.1976 om prosentligning mv av bolig og fritidseiendommer
  - Forskrift av 30.10.1992 om ligning av andelshavere i boligselskaper
  - Forskrift av 13.7.1995 om beskatning av prosentlignet eierseksjon i boligsameie
 6. Jf delegasjon i departementets forskrift § 9-5:
  - Forskrift av 9.12.1975 om skattlegging mv av gevinst ved salg av andel/aksje i boligselskap
 7. Jf delegasjon i departementets forskrift § 10-70:
  - Forskrift av 27.2.1992 om oppgaveplikt for aksjeselskap som driver ny virksomhet
  - Forskrift av 27.2.1992 om registrering mv av aksjeselskaper som driver ny virksomhet
 8. Jf delegasjon i departementets forskrift § 12-20-5:
  - Forskrift av 8.12.1997 om fastsettelse av personinntekt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift i særlige tilfeller
 9. Jf delegasjon i departementets forskrift § 14-5-4:
  - Forskrift av 16.12.1992 om vareopptellingslister og verdsettelse av varebeholdninger
 10. Jf delegasjon i departementets forskrift § 14-5-50:
  - Forskrift av 23.12.1983 om beregning av skattepliktige årsoverskudd for enkelte grupper av regnskapspliktige skattytere
 11. Jf delegasjon i departementets forskrift § 15-3-1:
  - Forskrift av 18.6.1970 om forlengelse av frist for kommunenes og fylkeskommunenes forskuddsvedtak
 12. Jf delegasjon i departementets forskrift § 16-30:
  - Forskrift av 22.12.1997 om dokumentasjonsplikt ved krav om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv