vedlegg til høring 03.04.2003

Vedtak om adgang til avvikende periodisering av vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: