Vedlegg til høring 28.11.2000 Forskriftsutkast

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vedlegg:

Forslag til endringer i forskrift 25. oktober 1985 nr. 3040 om oppnevning og sammensetning av Verdipapirsentralens representantskap § 3.

§ 3 skal lyde (endringer er markert med kursiv):

Følgende institusjoner har hver rett til etter forslag å bli representert ved to medlemmer med personlige varamedlemmer i representantskapet:

1. Sparebankforeningen i Norge
2. Norges Bank
3. Norges Fondsmeglerforbund

Følgende institusjoner har hver rett til etter forslag å bli representert ved ett medlem med personlig varamedlem i representantskapet:

4. Verdipapirfondenes Forening
5. Kommunenes Sentralforbund
6. Næringslivets Hovedorganisasjon
7. Aksjespareforeningen i Norge
8. Norges Rederiforbund
9. Oslo Børs
10. Folketrygdfondet
11. Norske Finansanalytikeres Forening
12. Norsk Oppgjørssentral AS
13. Forbrukerrådet

Finansnæringens Hovedorganisasjon har rett til etter forslag å bli representert ved fire medlemmer med personlige varamedlemmer i representantskapet.

VEDLEGG