Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet