Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet

Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet