Rundskriv

Veiledende retningslinjer for den fylkeskommunale spesialtransporten for funksjonshemmede (TT-transport)

Rundskriv N-4/97 av 15.04.1997.

Rundskriv N-4/97 av 15.04.1997 (pdf)

Vedlegg til Rundskriv N 4/97 av 15.04.1997: Klagebehandling vedrørende TT-transport - justering av veiledning gitt i rundskriv N-4/97 (pdf)