Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser

Gjennom denne veilederen gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet informasjon til kommuner og fylkeskommuner om innholdet i samelovens bestemmelser om konsultasjoner med samiske interesser. Veilederen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel ved gjennomføring av konsultasjoner.

Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser.pdf