Veileder i leverandørutvikling

Veileder

Leverandørutvikling

Offentlig sektor som konkurransefortrinn for næringslivet

På denne siden kan du lese linkdoc024005-990165#docVeileder i leverandørutvikling

Den kan også lastes ned i Adobe Acrobat format (PDF)
Dette fordrer at du har en linkurlhttp://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html_blankAdobe Acrobat leser installert på datamaskinen din.

Offentlige institusjoner kan bestille papirutgaven fra Statens trykksakekspedisjon enten elektronisk eller pr telefaks.

E-post adresse: linkurlmailto:ste-bestilling@ft.dep.telemax.no_blankpublikasjonsbestilling@ft.dep.no

Postboks 8169 Dep 0034 Oslo
Telefaks 22 24 27 86
Oppgi bestillingsnummer: K-0614B

Lagt inn 7. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen