Veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med fylkesmannsembetene i Buskerud, Oslo og Akershus, Sogn og Fjordane, Oppland og Nordland utarbeidet en veileder om fylkesmannens tilsyn med krisesentertilbudet. Veilederen inneholder også en plakat som informerer om fylkesmannens tilsyn på området. Plakaten bør henges opp i kommunene og i krisesentertilbudene.

Last ned veilederen her (PDF)