Veileder om plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Q-1221B

Kommunene er i introduksjonsloven pålagt en plikt til internkontroll med ordningene i loven. Denne veilederen gir råd til kommunene om praktisering av denne bestemmelsene.

Last ned pdf av veilederen her