Veileder til mineralloven

Formålet med denne veilederen er å gi en oversikt over sentrale elementer i minerallovgivningen når det gjelder forvaltning av mineralressurser og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre. I tillegg gir veilederen en kort oversikt over annet regelverk som kan ha betydning ved leting etter, undersøkelse av og drift på mineralske forekomster. Dette er omtalt i kapittel 11og ellers i veilederen der slikt regelverk har særlig betydning.

Last ned veilederen.