Veiledning for stemmemottakere utenriks

Stortings- og sametingsvalget 2009 - H-05/09

Veiledning for stemmemottakere ved forhåndsstemmegivning utenriks og på Svalbard og Jan Mayen.