Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep

Denne veilederen tar i første rekke opp temaer som er relevante for arbeidsgiver ved mistanke om at en ansatt i Den norske kirke har begått seksuelle overgrep. Den er utarbeidet og utgis av arbeidsgiverrepresentantene i Den norske kirke, Kultur og kirkedepartementet (KKD), KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Bispemøtet.

Veiledningshefte for arbeidsgivere

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.