Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep

Denne veilederen tar i første rekke opp temaer som er relevante for arbeidsgiver ved mistanke om at en ansatt i Den norske kirke har begått seksuelle overgrep. Den er utarbeidet og utgis av arbeidsgiverrepresentantene i Den norske kirke, Kultur og kirkedepartementet (KKD), KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Bispemøtet.

Veiledningshefte for arbeidsgivere

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.