Verdifulle opplevelser

Statusrapport - Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Den nasjonale reiselivsstrategien "Verdifulle opplevelser" ble lagt fram i desember 2007. Denne rapporten beskriver hva som er oppnådd i tiden etter lanseringen.

Foto: Verdifulle opplevelser

Den nasjonale reiselivsstrategien "Verdifulle opplevelser" ble lagt fram i desember 2007. Denne rapporten beskriver hva som er oppnådd i tiden etter lanseringen.

Verdifulle opplevelser - Statusrapport 2009