Verdifulle opplevelser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statusrapport - Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Den nasjonale reiselivsstrategien "Verdifulle opplevelser" ble lagt fram i desember 2007. Denne rapporten beskriver hva som er oppnådd i tiden etter lanseringen.

Foto: Verdifulle opplevelser

Den nasjonale reiselivsstrategien "Verdifulle opplevelser" ble lagt fram i desember 2007. Denne rapporten beskriver hva som er oppnådd i tiden etter lanseringen.

Verdifulle opplevelser - Statusrapport 2009