Verdiskapningspotensialet knyttet til leveranser av kunnskapsintensive tjenester til marin sektor

Rapport utarbeidet av STEP Senter for innovasjonsforskning og KPMG Senter for havbruk og fiskeri på oppdrag av Fiskeridepartementet (31.10.2003)

Verdiskapningspotensialet knyttet til leveranser av kunnskapsintensive tjenester til marin sektor

Rapport utarbeidet av STEP Senter for innovasjonsforskning og KPMG Senter for havbruk og fiskeri på oppdrag av Fiskeridepartementet (31.10.2003)

Last ned rapporten her (pdf-format)