Videreutvikling av MTB-systemet

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet.

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeri- og kystdepartementet.

Oslo, 4. desember 2012

Les rapporten her (pdf-format)