Vurdering av avkastningsmål for Avinor

Vurdering av avkastningsmål for Avinor, utført av Deloitte Financial Advisory. Rapport av 14. november 2011.

Les rapporten (pdf)