Vurdering av en progressiv el-avgift

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Vurdering av en progressiv el-avgift