Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for statkraft SF

Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for statkraft SF

Rapporten ligger i PDF format