Vurdering av omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Finansdepartementet

Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe. Avgitt til Finansdepartementet 15. juni 2001

Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe
Avgitt til Finansdepartementet 15. juni 2001

Vurdering av omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall

Les rapporten her ( PDF-versjon)