Vurdering av organisasjonsform for Sámi Giellagáldu - Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på hvordan en varig organisasjonsmodell for Sámi Giellagáldu kan utformes.

Vurdering av organisasjonsform for Sámi Giellagáldu - Nordisk  fag- og ressurssenter for samiske språk (PDF)