Nett-tv

Fra v: Tor Jacob Solberg , leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Jordbruksavtale for økt norsk selvforsyning og løft i bondens inntektsmuligheter

Nyhet 16.05.2024

Staten og jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en jordbruksavtale som legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes med 60 000 kroner.

Nett-tv

Bildemontasje av mennesker i ulike jobb- og livssituasjoner. Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett 2024

Et budsjett som gir trygghet i en urolig tid

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringen prioriterer forsvar og sikkerhet i forslaget til revidert budsjett, gjennom et historisk løft. Den viktigste oppgaven for regjeringen er å sikre trygghet for folk. Derfor styrkes forsvaret kraftig, og politiets budsjetter økes for blant annet å bekjempe gjengkriminalitet. Regjeringen fortsetter å sikre felles velferd og tjenester for folk over hele landet. Vi styrker sykehusene, og ventetidene skal ned.

Erling Sande

Meir rettferdig fordeling av kommunane sine inntekter

Pressemelding 14.05.2024

Regjeringa legg fram nytt inntektssystem for kommunane. Samtidig aukar regjeringen inntektene til kommunane. – Med dette sørger vi for at fleire kommuner kan gje dei eldre meir omsorg og ungane ein betre skulekvardag, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Bilde av studenter

7 900 lærere i barnehage og skole får videreutdanning

Pressemelding 10.05.2024

Over 6 200 lærere og 1 700 barnehagelærere får tilbud om videreutdanning til høsten. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet, etter at søknadene om videreutdanning er behandlet.

Karianne O. Tung

Digital løsning skal gjøre møtet med det offentlige enklere etter dødsfall

Pressemelding 06.05.2024

I dag må de etterlatte oppgi den samme informasjonen til mange ulike offentlige institusjoner og situasjonen oppleves som svært krevende. Løsningen «digitalt dødsbo» skal gjøre det enklere for etterlatte når noen nærstående dør.

Bilde av biler fra Røde Kors foran bombet bygning

Saker om Israel/Gaza-krisen

Tidslinje

Oversikt over regjeringens håndtering av konflikten i Israel og de palestinske områdene.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre