Norges konge siden 1814

Den norske kongerekken starter med Harald Hårfagre, som samlet de norske småkongedømmene til ett rike mot slutten av 800-tallet. Fra 1536 til 1814 var Norge underlagt dansk styre, mens landet var i personalunion med Sverige fra 1814 til 1905.

Etter at unionen med Danmark ble oppløst i januar 1814, som følge av Napoleonskrigene, har Norge hatt følgende monarker:

Prins Christian Frederik
regent 19. februar - 19. mai 1814

Kong Christian Frederik
19. mai - 4. november 1814
Stortinget godkjente abdikasjonssøknaden 4. november 1814, etter at Christian Frederik ikke hadde ledet Statsrådet siden 13. august og hadde forlatt landet 10. oktober. Konge av Danmark som Christian VIII 1839-1848.

Kong Carl XIII
4. november 1814 - 5. februar 1818

Kong Carl XIV Johan
5. februar 1818 - 8. mars 1844

Kong Oscar I
8. mars 1844 - 8. juli 1859

Kong Carl  XV
8. juli 1859 - 18. september 1872

Kong Oscar II
18. september 1872 - 7. juni 1905
Stortinget erklærte 7. juni 1905 at Oscar II hadde opphørt å fungere som Norges konge. Oscar II frasa seg retten til Norges trone 26. oktober 1905. 

Kong Haakon VII
18. november 1905 - 21. september 1957

Kong Olav V
21. september 1957-17. januar 1991

Kong Harald V
17. januar 1991-