Forsiden

Norges statsråd siden 1945

Noen uker etter at Johan Nygaardsvolds regjering i mai 1945 vendte tilbake etter fem år i eksil i London under andre verdenskrig, søkte den avskjed. 25. juni overtok Einar Gerhardsens første regjering.