Norges regjeringer

1814 -

På disse sidene finner du en oversikt over Norges regjeringer siden 1814.

Velg periode her:

Norges statsråd etter oppløsningen av det dansk-norske rike
1814

___________________________________________________________________________

Norges statsråd under unionen med Sverige
1814 - 1905

 _____________________________________________________________________________

Norges statsråd under og etter oppløsningen av unionen med Sverige
1905 - 1940

 _____________________________________________________________________________

Norges statsråd under andre verdenskrig
1940 - 1945

 _____________________________________________________________________________

Norges statsråd i nyere tid
1945 -

_____________________________________________________________________________