Norges statsråd under og etter oppløsningen av unionen med Sverige

1905 - 1940

Ved den norske oppløsningen av unionen med Sverige 7. juni 1905, ble embetet som norsk statsminister i Stockholm og ordningen med en egen norsk statsrådsavdeling der, opphevet.

Fram til 27. november samme år, da den nyvalgte kong Haakon VII første gang tok sete i Statsrådet, var statsministeren også Statsrådets formann.