Norges statsråd under andre verdenskrig

1940 - 1945

Da Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, forlot kongen og regjeringen hovedstaden, sammen med  embetsmenn fra regjeringskontorene. Under flukten nordover ble det i perioden fram til 7. juni holdt hyppige regjeringskonferanser og statsrådsmøter, på ulike steder. 30. april ble det endog satt norsk statsråd om bord i HMS ”Glasgow”, den britiske krysseren som bragte kongen og regjeringen fra Molde til Tromsø.

7. juni reiste kongen og regjeringen fra Tromsø til England med den britiske krysseren HMS ”Devonshire”.

Ved den tyske kapitulasjonen i Norge 8. mai 1945, trådte Quislings tysk-støttede regjering ut av funksjon og dens medlemmer ble arrestert. Etter avtale mellom Hjemmefrontens ledelse og regjeringen, ble det utnevnt åtte rådmenn som skulle bestyre hvert sitt departement, fram til regjeringsdelegasjonen ankom fra London.