Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 71-80 av 1608 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

  08.10.2018 Proposisjon Landbruks- og matdepartementet

  rapportere tilbake om dette arbeidet i statsbudsjettet for 2018. Stortinget ber videre regjeringen legge til rette for at Skogportalen i NIBIO gir oppdatert og relevant miljøinformasjon til skogbruket.» Grunnlaget for vedtaket er Meld. St. 6 (2016-2017)

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

  08.10.2018 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  til statlige virksomheter, særlig knyttet til omstilling, gjennom Difis nye veiledningstjeneste. En digital, statlig arbeidsgiverportal ble etablert i januar 2018. Tariffoppgjøret 2018 videreførte arbeidet med å modernisere lønns- og forhandlingssystemet

 • Prop. 1 LS (2018–2019) - Skatter, avgifter og toll 2019

  08.10.2018 Proposisjon Finansdepartementet

  egenfortolling slik at privatpersoner som importerer varer til Norge, kan deklarere varene på egenhånd via en elektronisk portal. I slike tilfeller kan ikke transportøren kreve betalt for tollekspederingen. I praksis har det vist seg at transportørene

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

  08.10.2018 Proposisjon Kulturdepartementet

  interessepolitiske arbeid. Tilskuddet inkluderer midler til rekrutterings- og inkluderingsarbeid, herunder midler til en nasjonal nettportal for rekruttering til frivillig innsats (frivillig.no) og utdeling av en årlig nasjonal frivillighetspris på vegne av Kulturdepartementet

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624

  08.10.2018 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  ulykkesstatistikken fra 2016 til 2017. Kystverkets nettbaserte meldingsportal SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldingsportal for skip og benyttes til å gi informasjon til flere myndigheter ved anløp til havn. Portalen ble videreutviklet i 2017 bl.a. ved å legge bedre

 • Prop. 1 S (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Utgiftskapitler: 900–950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625, 5629, 5656

  08.10.2018 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  tilgjengelig for et internasjonalt publikum ved å publisere på flere språk og koble seg inn mot visitnorway.com. Denne offisielle portalen for Norge som reisemål drives av Innovasjon Norge og samler den overordnede profileringen av norsk reiseliv. Innovasjon Norge

 • Meld. St. 4 (2018–2019) - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

  08.10.2018 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Den teknologiske utviklingen, med digitalisering

 • Prop. 1 S Gul bok (2018–2019) - FOR BUDSJETTÅRET 2019

  Statsbudsjettet

  08.10.2018 Proposisjon Finansdepartementet

  000 295 632 000 Sum Barnevernet 8 667 352 000 Forbrukerpolitikk 860 Forbrukerrådet: 50 Basisbevilgning 134 924 000 51 Markedsportaler 20 170 000 155 094 000 862 Stiftelsen Miljømerking i Norge: 70 Driftstilskudd 10 630 000 10 630 000 865 Forbrukerpolitiske

 • Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding

  02.10.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Stortinget, 2. oktober 2018.

 • Genmodifisert mat

  25.09.2018 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder, eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.

Til toppen