Strategiske partnerskap med norske humanitære organisasjoner 2025

Første avtaleperiode med norske strategiske partnere fullføres ved årsslutt 2024. Nye strategiske partnerskapsavtaler skal være på plass fra januar 2025. De nye partnerskapene skal være i tråd med revidert humanitær strategi som skal foreligge i april/mai.

Norad skal i løpet av våren lyse ut nye strategiske humanitære partnerskapsavtaler på vegne av UD. Det legges opp til informasjonsmøte i regi av UD i løpet av februar. 

Foreløpig plan: 

 • Onsdag 28. februar kl 10.00: Informasjonsmøte i Utenriksdepartementet.
  Vennligst send påmelding til Strategiske.Partnerskap.2025@mfa.no innen mandag 26. februar.
 • Utlysningsteksten kunngjøres tentativt ila. mars/april 2024.
 • Revidert humanitær strategi lanseres i mai
 • Vedtak fattes av Norad ila. november.
 • Avtaler forhandles ila. desember 2024.

Søkere må blant annet fylle følgende kvalifikasjonskrav: 

 • Må være en norsk humanitær organisasjon.
 • Årlig humanitær implementeringskapasitet på et spesifisert nivå.
 • Tilstedeværelse og operasjonell kapasitet i flere humanitære situasjoner og –kriser.
 • Må ha dokumentert erfaring med implementering av humanitær assistanse innenfor prioriterte områder for norsk humanitær innsats. 
 • Erfaring fra samarbeid med andre institusjonelle givere vil bli vektlagt.

Se også siden om partnerskap med humanitære organisasjoner og Norads side om strategiske partnerskap med norske humanitære organisasjoner 2025.