Aktuelt

Ny serviceerklæring

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en serviceerklæring som beskriver hvordan departementet arbeider med internasjonal barnebortføring.

Erklæringen gir informasjon om hva departement kan bistå med, saksgang, saksbehandlingstid og bruk av advokat. Den er særlig rettet mot foreldre som har fått barnet sitt bortført eller tilbakeholdt etter et opphold i utlandet. Den kan også være nyttig for andre som kommer i kontakt med internasjonale barnebortføringsaker som for eksempel advokater, politi eller barnevern.

Departementet ønsker med denne erklæringen å gjøre informasjon om saksbehandlingen i departementet lett tilgjengelig.