Bufdir er ny sentralmyndighet for internasjonal barnebortføring

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt.

Fra 1. mars 2020 er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker.

– En god håndtering av internasjonale barnebortføringssaker er svært viktig, og jeg er sikker på at Bufdir vil kunne bidra til at flere saker løses til barnets beste, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Som sentralmyndighet får Bufdir en viktig rolle for å sikre god håndtering av internasjonale barnebortføringssaker. Sentralmyndigheten har en nøkkelrolle i det løpende konvensjonssamarbeidet om saker der barn er bortført fra et land til et annet, og som håndteres etter Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980.

– Overføringen av sentralmyndigheten for internasjonal barnebortføring til Bufdir vil sikre at ansvarlig myndighet har bred fagkompetanse innenfor barnerett, barnevernsrett og internasjonal juss på barnerettsområdet, sier Mæland.

Det vil samtidig forskyve tyngdepunktet i disse sakene fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

Bufdir får delegert oppgaven som sentralmyndighet fra Justis- og beredskapsdepartementet i en periode på to år. Etter endt toårsperiode overføres overordnet ansvar for sentralmyndigheten fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.

Kontaktinformasjon til ny sentralmyndighet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Telefon: 466 15 000
E-post: barnebortforing@bufdir.no
Nettside: bufdir.no
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, Oslo
Postadresse: Postboks 2233, 3102 Tønsberg