Aktuelt

Nye advokater med særlig kompetanse på barnebortføring

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet publiserer i dag en oppdatert liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Advokatlisten gjør det lettere for foreldre å oppnå rask kontakt med en advokat som kan bistå dem i barnebortføringssaker.

Ordningen med liste over advokater med særlig kompetanse på barnebortføring har eksistert siden 2009 som en prøveordning. Ordningen har vist seg å være svært vellykket. I 2013 ble det derfor besluttet å gjøre ordningen permanent. Etter annonsering etter advokater i Advokatbladet, har departementet fått inn en rekke gode søkere til advokatlisten. Justis- og beredskapsdepartementet har særlig sett på den juridiske spesialkompetanse advokatene har, kjønnsfordeling og geografisk spredning i landet, og tilbudt 27 advokater å stå på listen. Listen vil bli revidert hvert femte år.

I regi av Justis- og beredskapsdepartementet deltok advokatene på et obligatorisk heldagsseminar om barnebortføring 20. juni 2013. Advokatene har fått god og oppdatert kunnskap om barnebortføringssaker, og kan gi foreldre råd og veiledning de har behov for i disse vanskelige sakene.

Se advokatlisten her