Aktuelt

Seminar om internasjonale barnebortføringssaker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til heldagsseminar for advokater om internasjonale barnebortføringssaker.

Seminaret arrangeres 16. april i Oslo, og er åpent for alle advokater.

Om temaet

Årets seminar vil ta for seg temaer knyttet til de to relevante internasjonale konvensjonene (Haagkonvensjonene av 1980 og 1996):

  • saker utenfor konvensjonene,
  • etterlysning og strafferettslige spørsmål,
  • rettshjelp i barnebortføringssaker og
  • behandlingen av barnebortføringssaker i Oslo tingrett.

Seminaret vil ta for seg endringer både i lovverk og praksis, og vil være relevant også for advokater som har deltatt på tilsvarende seminar tidligere.

Faglig oppdatering, kontakt og dokumentasjon

Seminaret gir en god mulighet for faglig oppdatering og kontakt med de ulike norske myndighetene som har en rolle i barnebortføringssaker:

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Utenriksdepartementet
  • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Kripos
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Oslo tingrett

Departementet vil etter fullført kurs sende inn deltakerliste og dokumentasjon til Advokatforeningen for medlemmer som vil søke om å få godkjent kurset som obligatorisk etterutdanning. 

Tid og sted

Mandag 16. april 2018 fra kl. 8.30 – 17.

Akersgata 59, R5 (regjeringskvartalet), 0032 Oslo

 

Påmelding

Påmelding sendes til: barnebortforing@jd.dep.no

Frist for påmelding: 5. april 2018

Gratis – inkludert lunsj.