Aktuelt

Økning i antall barnebortføringer, særlig til Norge

Dette innholdet er mer enn 13 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justisdepartementet har oppdatert statistikken over barnebortføringssaker pr 30. juni 2010. Statistikken viser sivile barnebortføringssaker til og fra Norge i perioden 2000 - 2010 hvor Justisdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert.

Justisdepartementet har oppdatert statistikken over barnebortføringssaker pr 30. juni 2010. Statistikken viser sivile barnebortføringssaker til og fra Norge i perioden 2000 - 2010 hvor Justisdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert. 

Antall barnebortføringssaker økte i første halvdel av 2010, og særlig stor var økningen i antall barnebortføringssaker fra utlandet til Norge. En gjennomgang av Justis- og politidepartementet og Utenriksdepartementets saker for første halvdel av 2010 viser en økning i antallet barnebortføringssaker sammenlignet med tallene for 2009 og 2008. Så langt i år har departementene registrert 19 nye barnebortføringssaker der barnet er bortført fra Norge til utlandet og 13 nye saker der barnet er bortført fra utlandet til Norge. I første halvdel av 2008 og 2009 ble det registrert ni nye barnebortføringssaker fra Norge til utlandet og henholdsvis tre og fire nye barnebortføringssaker fra utlandet til Norge. Økningen i antall barnebortføringssaker fra utlandet til Norge er bemerkelsesverdig.

På denne nettsiden finner du generell informasjon om hva man skal gjøre dersom man er redd for at barnet skal bli eller har blitt bortført. I akutt situasjon, der barnet står i umiddelbar fare for å bli bortført, bør man ta kontakt med nærmeste politistasjon på telefonnummer 02800.

Det forekommer også barnebortføringssaker der Justisdepartementet og Utenriksdepartementet ikke involveres. Som en konsekvens av dette kan det altså ha skjedd flere barnebortføringer til og fra Norge i perioden enn det som fremkommer av statistikken. 

I statistikken er sakene kategorisert ut fra om de er pågående eller avsluttet. De avsluttede sakene er i tillegg kategorisert med utgangspunkt i om barnet har returnert eller ikke. Statistikken er altså ikke inndelt etter årsaken til en eventuell løsning. Dette henger sammen med at det ofte vil være et samspill av flere medvirkende faktorer som er årsaken til at sakene blir løst.