Forsiden

Barnebortføring fra eller til Norge

Hvilken bistand som gis fra norske myndigheter vil avhenge av om barnet ditt er bortført til et land som er tilsluttet en internasjonal konvensjon om barnebortføring.

Informasjonen på disse sidene er derfor delt inn i tre kategorier: Haagkonvensjonsland, Europarådskonvensjonsland og ikke-konvensjonsland.

Finn hvilken kategori barnet er blitt bortført til eller fra under Landoversikt

Norge har tiltrådt to konvensjoner om barnebortføring; en Haagkonvensjon og en Europarådskonvensjon. Dersom barnet er bortført til et land som har tiltrådt både Haagkonvensjonen og Europarådskonvensjonen, vil du bli ledet videre til sidene om Haagkonvensjonen. Erfaring tilsier at denne konvensjonen er mest effektiv når det gjelder tilbakelevering av bortførte barn.

Justis- og beredskapsdepartementet bistår ved barnebortføringer til eller fra et konvensjonsland. For barnebortføring til eller fra et ikke-konvensjonsland er det Utenriksdepartementet som bistår. Oversikt over norske utenriksstasjoner og Utenriksdepartementets landsider.


Barn bortført fra Norge

Dersom du ikke vet hvilket land barnet er bortført til, må barnet etterlyses internasjonalt. Du bør straks kontakte politiet. For mer informasjon om dette se Akutt situasjon.

Barn bortført til Norge

Dersom du ikke vet hvor i Norge barnet befinner seg, vil Justis- og beredskapsdepartementet be Interpol om bistand til å lokalisere barnet. Dersom det er usikkert om barnet befinner seg i Norge, bør barnet etterlyses internasjonalt fra utlandet. Du bør straks kontakte politiet i barnets opprinnelige bostedsland.