Etikkrådets vurdering av selskaper med virksomhet i Burma, oktober 2007

Etikkrådet mottok den 28.09. 2007 brev fra Finansdepartementet med anmodning om å redegjøre for rådets arbeid med saker knyttet til investeringer i selskaper med virksomhet i Burma, herunder en foreløpig vurdering av saker hvor det kan være en uakseptabel risiko for at selskapene kan bidra til grove brudd på menneskerettighetene. 

Les Etikkrådets brev til Finansdepartementet her

Les Finansministerens kommentarer til brevet her

 

Finansminister Kristin Halvorsen og statssekretær Elisabeth Walaas (UD) inviterte den 24. oktober 2007 til møte om finansielle investeringer i Burma.

Les omtale av møtet her