Tilrådninger 2. mai og 13. juni 2013 om utelukkelsen av selskapene ATK og Lockheed Martin Corp.

 

I 2013 ble begrunnelsen for utelukkelse av selskapene flyttet fra klasevåpenproduksjon til kjernevåpenproduksjon.

Tilrådning om fortsatt utelukkelse av selsapene er her.

Til toppen