Tilrådninger 2. mai og 13. juni 2013 vedrørende utelukkelsen av selskapene ATK og Lockheed Martin Corp.

 

Selskapene ble utelukket på bakgrunn av klasevåpenproduksjon i 2005.
Dette grunnlaget for utelukkelse av selskapene er ikke lenger til stede.

Etter anbefaling fra Etikkrådet er selskapene imidlertid fortsatt utelukket fra SPU fordi de produserer sentrale komponenter til kjernevåpen.

Etikkrådets tilrådning vedr. ATK er her (pdf)
Tilrådningen vedr. Lockheed Martin er her (pdf)

 

Til toppen