Tilrådning 1. desember 2010 om utelukkelse av selskapet Alstom SA

 

Finansdepartementet har besluttet å sette det franske selskapet Alstom SA under observasjon på grunn av risiko for grov korrupsjon i selskapets virksomhet.

Etikkrådet avga den 1. desember 2010 en tilrådning om å utelukke selskapet. Les Etikkrådets tilrådning her (pdf).

Les Finansdepartementets pressemelding om saken  her.

Les Etikkrådets årlige rapport for 2012 om observasjonen av Alstom SA her

Les Etikkrådets årlige rapport for 2013 om observasjon av Alstom SA her.

Les Etikkrådets årlige rapport for 2014 om observasjon av Alstom SA her.

Til toppen