Tilrådninger vedr Siemens AG, 2007-2012

Finansdepartementet har besluttet å sette det tyske selskapet Siemens AG under observasjon på grunn av den grove og systematiske korrupsjonen som har foregått i konsernet i en årrekke.

Etikkrådet avga den 15. november 2007 en tilrådning om å utelukke selskapet. Les Etikkrådets tilrådning her.

Denne tilrådningen ble fulgt opp med et brev den 3. september 2008. Les Etikkrådets brev her.

15. juni 2012 sendte Etikkrådet brev til Finansdepartementet med anbefaling om at selskapet tas av observasjonslisten. Les Etikkrådets brev her.

 

Til toppen