Tilrådninger 15. mai 2007 og 13. september 2013 om utelukkelse av selskapene Vedanta Resources Plc og Sesa Sterlite.

 

Etikkrådet avga 15. mai 2007 en tilrådning om utelukkelse av selskapet
Vedanta Resources Plc.  Åpne dokumentet som pdf

Etikkrådet avga 13. september 2013 tilrådning om utelukkelse av selskapet Sesa Sterlite.
Vedanta Resources og datterselskapene Sterlite Industries og Malco er tidligere utelukket fra SPU. Vedanta er blitt omstrukturert og datterselskapene er inkludert i et nytt selskap, Sesa Sterlite, der Vedanta Resources har en kontrollerende eierandel. Omstruktureringen endrer ikke selskapenes virksomhet. Både Vedanta og Sesa Sterlite er derfor anbefalt utelukket fra SPUs investeringsunivers.

Les tilrådningen om utelukkelse av Sesa Sterlite her (pdf)

 

Til toppen