Tilrådning 21. juni 2012 om utelukkelse av selskapet Volcan Compania Minera SAA

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Portal: Styrer, råd og utvalg

 

Etikkrådet avga tilrådning om utelukkelse av selskapet 21. juni 2012.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Les Finansdepartementets pressemelding om saken her.