Tilrådning 21. juni 2012 om utelukkelse av selskapet Volcan Compania Minera SAA

 

Etikkrådet avga tilrådning om utelukkelse av selskapet 21. juni 2012.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Les Finansdepartementets pressemelding om saken her.

Til toppen