Tilrådning 22. februar 2010 om utleukkelse av selskapet Samling Global Ltd.

Det malaysiske skogselskapet Samling Global tilrådes utelukket fra Statens pensjonsfond utland på grunn av ulovlig hogst og alvorlig miljøskade. Etikkrådet har undersøkt selskapets virksomhet i Sarawak (Malaysia) og Guyana.

Les tilrådningen her (pdf)

Til toppen