Tilrådning 22. februar 2010 om utleukkelse av selskapet Samling Global Ltd.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Det malaysiske skogselskapet Samling Global tilrådes utelukket fra Statens pensjonsfond utland på grunn av ulovlig hogst og alvorlig miljøskade. Etikkrådet har undersøkt selskapets virksomhet i Sarawak (Malaysia) og Guyana.

Les tilrådningen her (pdf)