Tilrådning 25. juni 2012 om utelukkelse av selskapet WTK Berhad Holdings

 

Etikkrådet tilrådet utelukkelse av selskapet WTK Berhad Holdings i juni 2012.
Les tilrådningen her. (pdf)

Les Finansdepartementets pressemelding om utelukkelsen av selskapet her.

Til toppen