Tilrådning 25. juni 2012 om utelukkelse av selskapet WTK Berhad Holdings

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Portal: Styrer, råd og utvalg

 

Etikkrådet tilrådet utelukkelse av selskapet WTK Berhad Holdings i juni 2012.
Les tilrådningen her. (pdf)

Les Finansdepartementets pressemelding om utelukkelsen av selskapet her.