Tilrådning 27. juni 2012 om utelukkelse av selskapet AngloGold Ashanti Ltd.

 

Etikkrådet tilrådet i juni 2012 utelukkelse av selskapet AngloGold Ashanti Ltd.
Les Etikkrådets tilrådning her.

Finansdepartementet besluttet i oktober 2013 å ikke følge Etikkrådets tilrådning om utelukkelse, men i stedet be Norges Bank å ta opp forhold om miljøskade med selskapet gjennom eierskapsutøvelsen.
Les Finansdepartementets pressemelding om saken her.

Til toppen