Tilrådning 3. desember 2012 om utelukkelse av selskapet Ta Ann Berhad Holdings

 

Etikkrådet avga tilrådning om utelukkelse av selskapet 3. desember 2012.
Les Etikkrådets tilrådning her.

 

Les Finansdepartementets pressemelding om beslutning om utelukkelse av selskapet her.

Til toppen