Oversikt over nasjonale tiltak

Her er oversikt over de nasjonale smitteverntiltakene som gjelder fra tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars. Noen kommuner har innført lokale tiltak, disse finner du på din kommunes nettside.

Oversikt nasjonale tiltak
Oversikt nasjonale tiltak Foto: HOD

Les også:

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Unngå unødvendige reiser innenlands.

Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.

Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.

Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene. De bør også teste seg på dag sju etter innreise selv om de ikke selv har vært i karantene.

Det finnes enkelte unntak fra disse kravene for personer som ankommer Norge.

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt. 

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses. 

Regler for arrangement:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 3x200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Servering av alkohol kun til de som får servert mat. Skjenkestopp kl. 22.00. 

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Studenter og elever kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Også lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak.

Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand.

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat. 

Skjenkestopp kl. 22.00. 

Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det åpnes for idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. 

I individuelle utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen/region.

Voksne over 20 år i breddeidretten anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

*

Endret 24. februar: Plakat oppdatert med endringer for alkoholservering under Arrangementer. 

Endret 23. februar klokken 00.01: Ny plakat og ny tekst, oppdatert med endringer som ble varslet 19. februar og som gjelder fra 23. februar.

Endret 29. januar klokken 00.01: Plakat og tekst oppdatert med endringer for  innreise under punktet om ankomst Norge. Lagt til tekst om innreise til Svalbard.

Endret 25. januar klokken 16.22: Plakat og tekst oppdatert med endringer under punktene om ankomst Norge, idrett- og friidrettsaktiviteter og skole og barnehage.

Endret 22. januar klokken 07.24: Plakat og tekst oppdatert med endringer i skjenkestopp under punktet om restauranter, kafeer, barer. Under punktet om arrangementer er teksten presisert til «De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.»